โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการ บรรพชามหากุศลกับการชักชวนให้ประชาชนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการเข้าวัดไปปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิและจัดโครงการอุปสมบทเพื่อปฏิบัติธรรมถวายพระเจ้าอยู่หัวทุกสิ้นเดือน

 

ซึ่งโครงการได้เริ่มอุปสมบทครั้งแรก วันที่ 29-30-31 ตุลาคม 2557  ดำเนินโครงการมาแล้ว 14 รุ่น ( ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 ) มีผู้ศรัทธาตั้งมั่นในการปฎิบัติธรรมและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุทั้งหมด  736 รูป  บางส่่วนได้ลาสิกขาแล้วและยังมีบางส่วนที่ครองเพศบรรพชิต

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

081-397-3737 , 081-843-5556 , 083-649-1810 และ 083-085-9404

 

วันอุปสมบท 

 

เสาร์ที่ 30 เมษายน 2559

จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559

พฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2559

อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 (บวชเข้าพรรษา) 
พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (จำนวน 89 รูป)

 

**หมายเหตุ : กรุณาสมัครก่อนทุกๆวันที่ 15 ของเดือน เนื่องจากผู้สมัครจะต้องเข้าเตรียมความพร้อมก่อนอุปสมบท 15 วัน

วันอุปสมบท 

 

เสาร์ที่ 30 เมษายน 2559

จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559

พฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2559

อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม2559 (บวชเข้าพรรษา) 

พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (จำนวน 89 รูป) 

 

 

คุณสมบัติของผู้บวช

 

มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ เป็นสุภาพชน ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ

พูด อ่าน เขียน อักษรไทยได้ดี

เป็นผู้กินง่าย อยู่ง่าย ว่าง่าย สอนง่าย ใฝ่รู้ มีความอดทน ไม่เกียจคร้าน

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครบถ้วน

มีความสมัครใจ ตั้งใจ อุทิศตนที่จะศึกษา และปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจนครบ 45 วัน (เป็นนาค 15 วัน, พระ 30 วัน)

ไม่สูบบุหรี่, ไม่ใช้โทรศัพท์, ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า

ไม่มีรอยสักในที่เปิดเผย, ไม่มีคดีอาญา

 

ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นภาระกับผู้อื่น, ไม่ติดสารเสพติด

 

 

พิธีบวชแบบสวนโมกข์ เข้มงวด เน้นคุณภาพ สร้างพระที่ดีให้สังคม

 

ก่อนบวช 15 วัน ผู้สมัครต้องได้เข้ามาอบรมฝึกปฏิบัติกันอย่างเข้มข้น ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการอุปสมบท

 

 

กิจกรรมบิณฑบาตรับอาหารเช้า ของพระภิกษุในโครงการอุปสมบทฯ และเจ้านาคที่เข้าเตรียมความพร้อมรับการอุปสมบท