ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบทประจำปี 2563

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบท

มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ได้ดำเนินการโครงการอุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำปี 2563 ในวันที่

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม เวลา 13.00 น.
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น.
วันอังคารที่ 31 มีนาคม เวลา 13.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน เวลา 13.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม เวลา 13.00 น.
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน เวลา 18.00 น. ( บวชเข้าพรรษา)
และ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น.

 

ทางมูลนิธิฯขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานโครงการบรรพชาอุปสมบท วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

โทร. 08-1397-3131
08-2804-4280
06-1237-7814
0-7743-5340
0-7744-1094
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ทุกวัน