ทอดผ้าป่ามหากุศล ระดมทุนการศึกษา และก่อสร้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

 

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561  ณ หอประชุมขวัญข้าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.)

กล่าวกับประชาชนที่มาร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่มีกว่า 1 พันคน ว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯแห่งนี้เป็นวิทยาลัยที่พวกเราประชาชนทั้งหลาย ตั้งใจสร้างขึ้น เพื่อจะให้เป็นต้นแบบ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา

ของประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีวศึกษา ท่านทั้งหลายจะเห็นบรรยากาศ เห็นวิถีชีวิต เห็นวิธีการดำเนินการในวิทยาลัยแห่งนี้ แตกต่างจากสถานศึกษาที่ท่านเคยเห็นมาก่อน

 

 

 

นักศึกษาที่มาเรียนแห่งนี้ มาจากทั่วประเทศเราไม่แบ่งแยกชนชั้น ลูกคนมีเงินคนไม่มีเงิน ไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนสมัครมาเรียนที่นี่ได้ทั้งสิ้น ที่นี้เปิดสอนวิชาการท่องเที่ยว วิชาการโรงแรม วิชาการบัญชี

วิชาการคอมพิวเตอร์ วลชาการทำอาหารซึ่งได้แยกเป็น 3สาขา อาหารไทย อาหารฝรั่ง อาหารจีนและวิชาภาษาต่างประเทศเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน วิทยาลัยแห่งนี้มีขีดความสามารถที่รับนักศึกษา

ได้ปีละ 210 คน เรียนปวช. 3 ปี เรียนปวส.อีก 2 ปีรวม 5 ปี และ 5 ปีที่อยู่ในวิทยาลัยแห่งนี้ นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น ตรงนี้สำคัญไม่ใช่เราใจใหญ่ แต่เราต้องการให้ประเทศไทยปฏิบัติต่อ

ลูกหลานคนไทยอย่างนี้ เราต้องการให้ลูกหลานคนไทยทุกคนในอนาคตสามารถเรียนวิชาชัพ เรียนอาชีวะ เรียน ปวช. ปวส. โดยไม่ต้องเสียเงิน ต้องถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยที่จะต้องจัดการเพื่อให้ลูกหลาน

คนไทยมีอาชีพมีวิชาที่จะประกอบอาชีพ อย่างมืออาชีพจริงๆ