โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รุ่นที่ 30

โครงการ “บรรพชามหากุศล กับการชักชวนให้ประชาชนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการเข้าวัดไปปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิและจัดโครงการอุปสมบทเพื่อปฏิบัติธรรมถวายพระเจ้าอยู่หัวทุกสิ้นเดือน

ซึ่งโครงการได้เริ่มอุปสมบทครั้งแรก วันที่ 29-30-31 ตุลาคม 2557  ดำเนินโครงการมาเลื่อยๆ โดยมีผู้ศรัทธาตั้งมั่นในการปฎิบัติธรรมและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุทั้งหมด  736 รูป  บางส่่วนได้ลาสิกขาแล้วและยังมีบางส่วนที่ครองเพศบรรพชิต

 

วันอุปสมบทประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

 

-          วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

คุณสมบัติของผู้บวช

  • มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ เป็นสุภาพชน ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
  • พูด อ่าน เขียน อักษรไทยได้ดี
  • เป็นผู้กินง่าย อยู่ง่าย ว่าง่าย สอนง่าย ใฝ่รู้ มีความอดทน ไม่เกียจคร้าน
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครบถ้วน
  • มีความสมัครใจ ตั้งใจ อุทิศตนที่จะศึกษา และปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจนครบ 45 วัน (เป็นนาค 15 วันพระ 30 วัน)
  • ไม่สูบบุหรี่ไม่ใช้โทรศัพท์ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ไม่มีรอยสักในที่เปิดเผยไม่มีคดีอาญา

 

  • ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นภาระกับผู้อื่นไม่ติดสารเสพติด

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

081-397-3737 , 081-843-5556 , 083-649-1810 และ 083-085-9404

 **หมายเหตุ : กรุณาสมัครก่อนทุกๆวันที่ 15 ของเดือน เนื่องจากผู้สมัครจะต้องเข้าเตรียมความพร้อมก่อนอุปสมบท 15 วัน