แปซิฟิค ซิตี้ คลับ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ ดวงเมือง และหุ้น มาร่วมรับประทานอาหารเย็นแปซิฟิค ซิตี้ คลับ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ ดวงเมือง และหุ้น มาร่วมรับประทานอาหารเย็น และพูดคุยกับคุณฟองสนาม จามรจันทร์ อดีตสื่อมวลชนฝีปากกล้า และนักจัดรายการวิทยุชื่อดังแห่งกรมประชาสัมพันธ์

"อะไรจะเกิดขึ้นในปี 2561 นี้จากมุมมองของโหร"

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 19.00-22.00 น. ณ ห้องอาหาร เดอะ โดน์นิ่งรูม แปซิฟิค ซิติ้ คลับ ราคา 9,000 บาท สำรองที่นั่ง 02-653-2450 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายได้สมทบทุนมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย สอนลูกชาวบ้านให้เป็นมืออาชีพที่มีคุณธรรมโดยไม่เก็บเงิน

#PDRCfoundation #Pacificcityclub