โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “รุ่นพิเศษ”

 

ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องมวลมหาประชาชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รุ่นพิเศษจะเป็นการบวช 1 พรรษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฏร์ธานี

พี่น้องมวลมหาประชาชน ใครที่มีลูกมีหลาน มีญาติพี่น้อง มีความประสงค์ที่จะให้เค้ามีโอกาสที่เข้ามาศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรมตามแนวทางของท่านอาจารย์พุทธทาส สามารถสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098-741-6656 และ 083-085-9404

#PDRCfoundation #เรามาช่วยกัน