บทบาทของผู้นำ มวลมหาประชาชนฯ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปกิรูปประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเอกณัฐ พร้อมพันธุ์ เลขานุการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยให้การต้อน Mr. Mohsen Mohammadi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ที่เดินทางมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะมีความสนใจ ในมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปกิรูปประเทศไทย และบทบาทของประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปกิรูปประเทศไทย ที่แปซิฟิค ซิตี้ คลับ