สมาคมส่งออกข้าวไทยมอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศีกษาภาวนาโพธิคุณ

วันนี้ 28 ก.ย.59 นายสุเทพ เทือกสุวรรณ และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ได้ไปที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พูดเรื่องวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวะแห่งแรกที่สอนวิชาชีพควบคู่กับการสอนธรรมะ

คณะกรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ประชุมมีมติบริจาคเงินจำนวน 23 ล้านบาท สมทบเป็นทุนก่อสร้างวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ ได้บริจาคเงินส่วนตัว สร้างห้องเรียน หนึ่งหลัง เป็นเงิน 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) คุณวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์ ได้บริจาคสมทบอีก 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

ขอกราบขอบคุณทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ท่านนายกสมาคมฯ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ และท่านนายกกิตติมศักดิ์ คุณวิชัย ศรีประเสริฐ แทนมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย มา ณ โอกาสนี้