รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์

เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560

 

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560 นั้น และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปในวันอาทิตย์ที่ 26 - วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 และ วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ทางวิทยาลัยได้พิจารณารายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ ตามรายชื่อด้านล่างต่อไปนี้

 

 

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก!!

 

 

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องไปรายงานตัว

 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.00 . -  15.00 .

ณ ทีปภาวันธรรมสถาน (หาดละไม) .มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

(โปรดแต่งกายชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ)

 

และจะต้องเข้าทดสอบการปฏิบัติธรรม (อานาปานสติภาวนา) 5 วัน ในวันพุธที่ 12 - วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ณ ทีปภาวันธรรมสถาน ซึ่งถ้าผ่านการปฏิบัติก็มีสิทธิที่ได้รับเข้าการศึกษาต่อไป

 

 

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษา

 

การเดินทาง

 

ณ เกาะสมุย จากท่าเรือซีทราน เฟอรี่ (หน้าทอน) เดินทางโดยรถยนต์มาจากเส้นละไม ประมาณ 17 .. ระหว่างบ้านหัวถนน-บ้านละไม จุดสังเกต (จุดรวมพล) บริเวณพระอุโบสถ (สีชมพู) ณ วัดราชธรรมาราม (วัดศิลางู) .เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ทางเข้าสถานปฏิบัติธรรม)

 

หมายเหตุมีรถไว้บริการรับ- ส่ง ณ วัดราชธรรมาราม (วัดศิลางู.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 12.30, 13.30 และ 14.30 . กรณีถ้านักเรียนเป็นกลุ่มไม่มีรถขึ้นไป

 

สิ่งของเครื่องใช้ที่นักเรียนต้องจัดเตรียมระหว่างปฏิบัติธรรม

ในวันพุธที่ 12 - วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560

 

- ของใช้ส่วนตัว (แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน / สบู่ / แชมพู)

- เสื้อยืดแขนสั้น แขนยาว (เน้นสีขาว สีพื้น สีเรียบร้อย)

- กางเกงขายาว วอร์ม (เน้นยาว สีพื้น เรียบร้อย) 2-3 ชุด (ช่วงนี้ฝนตก)

- ผ้าเช็คตัว / ผ้าขาวม้า / ผ้าถุง / รองเท้าแตะ / เสื้อกันหนาว กันฝน

- ผู้หญิงเตรียมผ้าถุงใส่อาบน้ำ

- ไฟฉาย ร่มพับ สเปรย์กันยุง (ถ้ามี)

- ยาประจำตัว (ถ้ามีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)

- มีอาหารมังสวิรัติ 3 มื้อ หากแพ้อาหารประเภทใดแจ้งเจ้าหน้าที่

- ทีปภาวันธรรมสถานแจกเสื้อยืดสีขาวแก่นักศึกษาคนละ 2 ตัว

- กิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ในวันจันทร์ที่ 17 เม.. 2560 เวลา 09.00 . โดยประมาณ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.pdrcfoundation.org

โทร 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ

ทีปภาวันธรรมสถาน 0969936955, 0965659624

 

หรือ Line: @PDRCFoundation