ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อกาารศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

 

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อกาารศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 .

หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ร่วมกับคณะสงฆ์ พร้อมด้วยมวลมหาประชาชน จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นปฏิรูปการศึกษา ระดมทุนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นและเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการบริหารจัดการโดยจัดพิธีทอดผ้าป่า ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 . โดยมี พระธรรมวิมลโมฬี เจ้าคณะภาค 16 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฏร์ธานี และพระภาวนาโพธิคุณ” (อาจารย์โพธิ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนโมกข์

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลการที่มีความรู้ทางวิชาชีพต่างๆ ให้มีความชำนาญในวิชาชีพนั้นๆ อย่างแท้จริง ควบคู่ กับการฝึกฝน ปฏิบัติธรรมะอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ จะเปิดทำการสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาจีน และภาษาอังกฤษและการทำอาหาร เพื่อผลิตบุคลากร ป้อนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ

 

นักศึกษาทุกคน พักในหอพักของวิทยาลัยฯ ต้องตื่นนอนตั้งแต่สี่นาฬิกา เพื่อทำวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา และฟังธรรมหนึ่งชั่วโมง ก่อนไปเข้าชั้นเรียน หรือฝึกงานและ ตอนค่ำต้องทำวัตรเย็น สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา และฟังธรรมอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน ประพฤติปฏิบัติเป็นประจำเช่นนี้ทุกวัน

 

ขณะนี้การก่อสร้างวิทยาลัยฯ ในโครงการระยะแรกได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว  อาคารต่าง ๆ ได้แก่  อาคารอำนวยการ  อาคารที่ทำการของคณาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด หอประชุม บ้านพักอาจารย์ และหอพักนักศึกษา สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง โรงเรียนในระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ..2550 แล้ว เลขที่ใบอนุญาต ศอช.7/2560 อนุญาต ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

 

จึงกราบเรียนเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งสำคัญครั้งนี้ ที่จะเป็นต้นแบบในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถสมทบทุนในการสนับสนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณได้ที่ ชื่อบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เลขที่บัญชี 637-1-01722-2 .กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 6 (อาคารทูแปซิฟิค เพลส)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ

หรือ Line : @PDRCFoundation

 

#อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ #เรามาช่วยกัน #PDRCFoundation