ปฏิทินกิจกรรม

< >

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ...

In กิจกรรม

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม...

Read more

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภา...

In กิจกรรม

  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย...

Read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ...

In กิจกรรม

  ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย...

Read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา...

In กิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา...

Read more

เปิดรับสมัครอาจารย์วิทยาลัยอาช...

In กิจกรรม

  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ...

Read more

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อกาารศึกษา...

In กิจกรรม

  ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อกาารศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ วันเสาร์ที่...

Read more

ข่าวสาร

ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

มีนาคม 20, 2560 ข่าวสาร Super User
ประเด็นเรื่องความยุติธรรมนับเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย และเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียม เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม มวลมหาประชาชน เห็นว่า ประเทศต้องยึดมั่นในหลักการเป็นนิติรัฐ รัฐบาลต้อง…

การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

มีนาคม 20, 2560 ข่าวสาร Super User
ความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นสาเหตุหลักของความขัดแย้งในสังคม อันทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่การใช้ความเหลื่อมล้ำเป็นเครื่องมือในทางการเมืองปลุกระดมสร้างมวลชน เพื่อสนองประโยชน์ของฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง…